Rowelove Podróże

§1

W celu wypożyczenia sprzętu Najemca musi przedstawić Wynajmującemu 2 dokumenty ze zdjęciem, a także wpłacić kaucję oraz całą kwotę za wynajem.

§2

Potwierdzeniem transakcji jest umowa najmu.

§3

Stawki dzienne oraz wysokość kaucji zwrotnej są podane przy każdym sprzęcie na stronie internetowej Wynajmującego: www.rowelovepodroze.pl.

§4

Najemca może dokonać wcześniejszej rezerwacji sprzętu drogą mailową bądź telefoniczną. Zaliczka w przypadku wcześniejszej rezerwacji wynosi 30 zł.

§5

Najemca może anulować rezerwację. Musi to jednak nastąpić nie później niż 5 dni przed datą wypożyczenia. Potem w przypadku nieodebrania sprzętu opłata rezerwacyjna (zaliczka) przepada.

§6

Godziny pracy wypożyczalni to 16:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku oraz 10:00 – 13:00 w soboty.

§7

Kwoty za wypożyczenie w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi. Chęć przedłużenia Najemca musi niezwłocznie przedstawić Wynajmującemu drogą mailową bądź telefoniczną.

§8

W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie za każdy dzień Wynajmujący pobiera karę umowną w wysokości 50 zł (za nosidełka i przyczepki). Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.

§9

W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostanie z kaucji kwota (od 15 do 50 zł) uzależniona od stopnia zabrudzenia.

§10

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do odkupienia takiego samego modelu w przeciągu 14 dni. W przeciwnym razie przepada kaucja, a Wynajmujący nie wyklucza dalszych roszczeń.

§11

Administratorem danych osobowych Najemcy są Rowelove Podróże Artur Guzewicz.

§12

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu turystycznego. Podanie ich przez Najemcę jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu sprzętu turystycznego.

§13

Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§14

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Najemca może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rowelovepodroze.pl